Ετικέτες

14.11.16

Νέα ρωσική ταινία - ''Ο Μοναχός και ο δαίμονας''(2016)

92945


Όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να αφιερώσει τη ζωή του στο Θεό, πρέπει να ξέρει πως οι πειρασμοί θα έλθουν πάνω του σαν μια χιονοστιβάδα για να δοκιμάσουν την εσωτερική του κατάσταση. Τότε θα δει ο άνθρωπος εάν μπορεί να υπηρετήσει εν πίστει και αληθεία τον Θεό. Αυτός ο δρόμος, καθώς λένε οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, είναι στενός και δεν μπορεί να τον διασχίσει ο καθένας. Μερικοί σκοντάφτουν από την αρχή ακόμη, μερικοί μόλις που φτάνουν στα μισά του δρόμου, μη καταφέρνοντας να φτάσουν μέχρι το τέλος.

Όταν πληθαίνουν οι θεοί… έχουν και ημερομηνία λήξεως

Αποτέλεσμα εικόνας για αθλητικές εφημερίδες

«Αμόκ και λατρεία για τον θεό Κ.»
«Αποθέωση Κ.»
«Αμόκ – ήλθε ο θεός ο Κ.»
«Μεσσίας για οπαδούς ο Κ.»

Μοναδικό: 3D περιήγηση της Google στο Μοναστήρι της Πάτμου (ΒΙΝΤΕΟ)


ΜΕ ΕΝΑ… ΚΛΙΚ!
(στο τέλος του άρθρου ο σύνδεσμος)
Όσοι θα ήθελαν να θαυμάσουν τις ομορφιές και τους θησαυρούς που βρίσκονται στη Μονή της Πάτμου και δεν είχανε μέχρι τώρα την ευκαιρία, πλέον, είναι μόλις ένα κλικ μακρυά.

Τά Φυλακτά Ὄψεις ἀποκρυφισμοῦ

Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος ΝεομάρτυραςΗ ιστορία του Αγίου Κωνσταντίνου μου θυμίζει και το παράδειγμα του Αγίου Ηλία Αρδούνη (του κουρέα), που εορτάζει στις 31 Ιανουαρίου. Ας παίρνουμε θάρρος από την ζωή των Αγίων μας και ας γίνουμε μιμητές τους, όπως και αυτοί έγιναν μιμητές του Κυρίου μας. Η πτώση μας όσο μεγάλη και να είναι ποτέ δεν μπορεί να ξεπεράσει την ευσπλαχνία του Θεού μας. Όπως διαβάζουμε και στον 20ο οίκο των Χαιρετισμών προς τη Θεοτόκο

 Ὕμνος ἅπας, ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου· ἰσαρίθμους γὰρ τῇ ψάμμῳ ᾠδάς, ἂν προσφέρωμέν σοι, Βασιλεῦ ἅγιε, οὐδέν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας ἡμῖν, τοῖς σοὶ βοῶσιν·“Aλληλούια”.

μετάφραση
Κάθε ύμνος μας χάνει, προσπαθώντας να συναγωνιστεί με το πλήθος των πολλών οικτιρμών Σου. Ακόμα κι αν οι ωδές που θα Σου προσφέρουμε, Άγιε Βασιλέα, είναι ίσες με τους κόκκους άμμου της θαλάσσης, τίποτε άξιο δεν κάνουμε απέναντι Σου, διότι πολύ περισσότερες είναι οι ευεργεσίες Σου σε μας, που Σου φωνάζουμε “Aλληλούια”.

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

14 Νοεμβρίου

Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος

14 Νοεμβρίου

Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς δώδεκα. Καὶ μάλιστα ἐπίλεκτο μέλος τῆς ἁγίας αὐτῆς ὁμάδος.

Τὴν πρώτη γνωριμία του μὲ τὸν Χριστό μᾶς τὴν παρουσιάζει ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης μὲ τοῦτα τὰ λόγια: «Τῇ ἐπαύριον ἠθέλησεν ὁἸησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι» (Ἰωαν. α’ 44).