Ετικέτες

12.7.16

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ. ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟ

Ἡ θαυμαστὴ ἐμφάνιση τῆς Ἁγίας Εὐφημίας στὸν Γέροντα Παΐσιο.Ἦταν στὴν αὐλὴ τῆς Καλύβης του o Γέροντας (Παΐσιος), ὅταν τὸν ἐπισκέφθηκε κάποιο πνευματικό του τέκνο. Ἐπανελάμβανε συνεχῶς ἀπὸ τὴν καρδιά του: 

«Δόξα σοὶ ὁ Θεός», πάλιν καὶ πολλάκις. Σὲ μία στιγμὴ ὁ Γέροντας τοῦ εἶπε: «Ἀχρηστεύεται κανεὶς μὲ τὴν καλὴ ἔννοια»;

- Ποιός, Γέροντα;

- Ἥσυχα καθόμουν στὸ Κελλί μου, ἦρθε καὶ μὲ παλάβωσε. Ὡραία περνοῦν ἐπάνω.

- Τί συμβαίνει, Γέροντα;

- Θὰ σοὺ πῶ, ἀλλὰ μὴν τὸ πεῖς σὲ κανέναν.

Αγιότητα και θαύματα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου (βίντεο)

Ο Γέροντας της Καλύβης Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Νέας Σκήτης Παΐσιος μοναχός, μιλάει για τον άγιο Παΐσιο, τα θαύματά του και την οσιακή βιοτή του. Ακούγεται η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ.

Απολυτίκια Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου (βίντεο)


Ακούστε πέντε απολυτίκια και ένα μεγαλυνάριο.

Άγιοι Πρόκλος και Ιλάριος


12 Ιουλίου